Meșteșuguri, Oameni și Locuri

Arta populară reprezintă un mod specific de comunicare între oameni, relevând gustul pentru frumos şi rafinamentul artistic al membrilor dintr-o anumită comunitate, într-o anume perioadă istorică. Ea foloseşte un limbaj codificat şi foarte bogat. Simbolurile străvechi păstrate, deşi şi-au pierdut semnificaţiile iniţiale, ele aduc ecoul unei bogate vieţi spirituale, constituind fondul statornic al tradiţiilor populare, devenit izvor de inspiraţie pentru creaţia contemporană.

Creatorii populari de pe meleagurile judeţului Neamţ au adus o preţioasă contribuţie la îmbogăţirea artei populare româneşti, înscriind pe lemn, lut, metal, piele, ţesături şi cusături, bogăţia lor spirituală, în forme şi stiluri artistice specifice, creând interesante particularităţi locale şi zonale recent.

Bălțătești – Agapia – Târpești – Tîrgu Neamț – Vînători-Neamț – Pipirig

Bălțătești

În comuna Balțătești din județul Neamț, meșteșugul țesutului este dus mai departe de către meșterii populari Maria și Iulian Mihalachi. Județul Neamț se mândrește cu o bogație de tradiții în arta populară, dar și cu dorința oamenilor de a le păstra. Unul din meșteșugurile cele mai cunoscute în zona Neamțului este meșteșugul țesutului.

Tehnica de lucru folosită de familia Mihalachi este o tehnică populară din zonă, și anume: țesutul în război de țesut orizontal (stative), folosind lână naturală sau vopsită cu plante, în diverse culori. Țesăturile sunt realizate folosindu-se atât motivele tradiționale specifice zonei Neamțului, cât și stilizări după motive abstracte.

Telefon meșteri populari: 0724 365 313, 0728 028 423

E-mail: mariamihalachi@yahoo.com

Agapia

În cadrul Mănăstirii Agapia funcţionează, încă din secolul al XIX-lea, ateliere de diverse meserii, înfiinţate în anul 1803, după transformarea acesteia în mănăstire de maici. Atunci au fost înființate atelierele de covoare şi de broderii artistice, precum şi ateliere de ţesut stofe şi mohair.

Cea mai veche şi importantă tradiţie din cadrul mănăstirii este ţesutul covoarelor. Covoarele erau realizate la început cu modele moldovenești, fiind lucrate din lână vopsită, folosind doar coloranţi naturali. În cadrul muzeului mănăstirii pot fi admirate multe modele de covoare realizate în secolul al XIX-lea. Tradiția realizării covoarelor s-a păstrat până în zilele noastre, maicile de la Agapia lucrând manual  covoare din lână, cu modele variate: moldoveneşti, olteneşti, naţionale etc.

Tot în cadrul mănăstirii, pe lângă atelierele mai sus amintite, la Agapia mai există ateliere de croitorie, unde sunt realizate veşminte preoţeşti sau broderii la maşină, şi de cojocărie, acestea fiind înființate mai recent.

Adresa: Comuna Agapia, jud. Neamț

Telefon/fax: 0233 244 736, 0768 085 709

E-mail: manastireaagapia@clicknet.ro

 

Tîrpești

În drum spre Tîrgu Neamț, ca să ajungem la Petricani, vom folosi DJ 155 Târgu- Neamţ-Topoliţa-Petricani, 7 km. Din centrul comunei Petricani, virăm stânga către Târpești și după cca 3 km ajungem în dreptul Muzeului etno-folcloric al meșterului Nicolae Popa, unul dintre cele mai frumoase şi interesante muzee din Moldova. Nicolae Popa, creatorul muzeului, cunoscut ca meşter popular, artist, colecţionar de excepţie, scriitor, a învăţat de mic copil să facă măşti de Anul Nou, iar mai târziu, să sculpteze în piatră (gresie) şi lemn, să cioplească chipuri de oameni, cu înfăţişări originale.

Găsim aici un întreg univers al valorilor culturale şi al tradiţiilor populare, care te învăluie prin farmecul şi ineditul lor. Peste tot pluteşte spiritul hâtru şi binevoitor al celui care, timp de nouă decenii, a creat şi însufleţit această oază de tradiţie şi tihnă a satului nemţean.

Adresa: Strada Nicolae Popa nr. 305, Târpești, Neamț, 617317

Indicatii traseu – Click Aici

Telefon: 0758 640 653, 0747 134 040

E-mail: popamuseum@gmail.com , popamuseum@yahoo.com

Program de vizitare: Luni – Duminică    08.00 – 20.00

Tîrgu Neamț

Dacă ați ajuns în Tîrgu Neamț, faceți o oprire la atelierul de la poalele drumului ce duce spre Cetatea Neamț, unde o veți întâlni pe Ionela Lungu, meșter popular care cu multă migală și imaginație a reușit să dea viață unui boț de humă din malurile Ozanei, realizând astfel personajele haioase din lumea lui Creangă. Locuind în apropierea casei în care a copilarit marele scriitor român Ion Creangă și fiind pasionată de poveștile lui, aceasta se inspiră din geniala operă și confecționează figurine din lut unicat, care întruchipează pe tușa Mărioara, Păcală, Moș Nechifor Coțcarul, Moș Ion Roată, Dănilă Prepeleac etc.

Tot aici, veți putea găsi și obiecte realizate de către soțul ei, domnul Costin Lungu, și el meșter popular din zona Neamț. Specializat în scuptura în lemn, el lucrează beţe, toiege de stână şi bâte, baltage din lemn de soc şi alun, unele încrustate, altele placate cu cositor, la capătul cărora sunt sculptate felurite chipuri de bărbaţi înfăţişând ciobani păzindu-şi turmele de oi. Alături de acestea, acesta deține în atelierul său frumoase lăzi de zestre, meşteşugit placate în foiţă de cositor, pe care sunt încrustate simbolurile tradiţionale, soarele şi crucea.

Locatie atelier: drumul de la poalele Cetății Neamț

Telefon: 0233 790093, 0742 999 506, 0726 985 695

E-mail: palmaart@yahoo.com

Tot în orașul Tîrgu Neamț, în cadrul Muzeului de Istorie și Etnografie, se regăsesc obiecte tradiționale specifice zonei, împărțite pe categorii, în 3 săli distincte: meșteșuguri de prelurare a lemnului, unde regăsiți atât prezentarea etapelor tehnologice, cât şi a unele meşteşuguri distincte care folosesc drept materie primă lemnul, dar și o etalare a mai multor tipuri de obiecte care sunt deosebite prin calitatea şi diversitatea motivelor care le decorează; țesăturile şi portul tradiţional, unde sunt reunite numeroase piese etnografice ce pot fi considerate reprezentative pentru ceea ce a însemnat prelucrarea tradiţională a fibrelor textile, realizarea diferitelor ţesături, dar mai ales a pieselor de port; alte ocupaţii, dedicat celorlalte îndeletniciri specifice zonei, printre care amintim agricultura, păstoritul, olăritul, fierăritul. De asemenea, în cadrul muzeului se regăsesc și instalaţii tradiţionale de mari dimensiuni, care au  fost expuse într-un pavilion etnografic exterior. Importanţa acestui pavilion etnografic este cu atât mai mare cu cât reuneşte obiecte cu o mare valoare etnografică şi care la ora actuală sunt destul de rar întâlnite în mediul lor original.

Muzeul de Istorie și Etnografie Tîrgu Neamț

Adresă: strada Ștefan cel Mare, nr. 37, Târgu-Neamț

Telefon: 0233 790 594

Vînători-Neamț

Vasile Neamţu din comuna Vânători, sat Nemţişor este unul din meşterii populari care şi-a amenajat la el acasă cu multă pasiune un atelier propriu, dotat cu uneltele tradiţionale necesare pentru a crea obiectele de artă populară. Tot în locuinţa sa şi-a expus, asemenea într-unui muzeu, şi obiectele de artă populară vechi colecţionate din satul Nemţişor şi reprezentative pentru tradiţiile şi meşteşugurile de aici.

Acesta realizează mobilier rustic pentru grădină şi accesorii gospodăreşti rustice. Obiectele realizate de către acesta sunt lucrate din lemn, cioplite şi şlefuite tradiţional. Printre acestea se numără accesorii pentru grădină , mese, scaune, mobilier ţărănesc, fântâni tradiţionale etc.

Locatie atelier: sat Nemţişor, com. Vînători-Neamț, jud. Neamţ

Telefon: 0755 286 031

Tot în comuna Vînători-Neamț, în satul Lunca, găsim Muzeul etnografic Vasile Găman. Dedicându-se în totalitate lucrului în lemn şi colecţionării de obiecte şi unelte care amintesc de viaţa satului românesc, meşterul Vasile Găman a reuşit prin munca sa de o viaţă să expună lucrările sale şi colecţia într-o casă-muzeu. Obiectele lucrate de către meșterul Vasile Găman sunt, pe lână piese bisericești ca strane, catapetesme, cruci, troițe, ce pot fi admirate în peste 40 de biserici din țară, și piese de mobilier casnice ca blidare, scaune, fotolii, porți, uși și ferestre. Calitatea produselor realizate de meșter este de mare valoare artistică, prin bogăția simbolurilor religioase și laice folosite și prin măiestria execuției.

Colecţia din casa muzeu deschisă în anul 1988 cuprinde peste 3000 de exponate, obiecte şi unelte vechi, cărţi, manuscrise, icoane, costume populare, măşti, medalii, monede, etc. Mulțimea și diversitatea exponatelor ilustrează pasiunea pentru tradițiile oamenilor de pe aceste meleagurile binecuvântate.

Adresă: sat Lunca, comuna Vînători-Neamț, județul Neamț

Telefon: 0736 324 173

Pipirig

Rodica Ciocârtău din comuna Pipirig, sat Boboiești, este unul din meșterii populari care și-a amenajat cu multă pasiune un atelier propriu, dotat cu uneltele tradiționale folosite pentru a crea obiecte de artă populară. Atelierul doamnei este asemenea unui muzeu în care, alături de unelte, sunt expuse obiecte de artă populară vechi, colecționate din zona Pipirig și reprezentative pentru tradițiile și meșteșugurile de aici. Cu multă migală și dibăcie, aceasta reușește să țină vie tradiția acestor meșteșuguri și să transmită mai departe valorile satului popular românesc.

În atelierul situat în satul Boboiești se lucrează mai multe obiecte de artă populară inspirate din  tradițiile zonei Pipirig, folosindu-se tehnici de fabricare vechi care au fost moștenite din generație în generație.  Dintre obiectele de artă populară create aici putem menționa: trăistuțe lucrate din lână, în diferite culori și mărimi, carpete din lână, tapiserii, folosite ca ornamente în casele tradiționale românești, brâu din bumbac, piesă a costumului popular din zonă, covoare  din lână în mai multe culori și nu numai.

Adresă atelier: de la șoseua Tîrgu Neamț – Poiana Largului, în comuna Pipirig faci dreapta. Continui să mergi aproximativ 4 km până în satul Boboiești unde cel mai simplu este să întrebi localnicii.

Telefon: 0740 671 831.