Festivalul de Artă Populară „Lada cu zestre”

Festivalul de Artă Populară „Lada cu zestre” este un eveniment organizat anual în centrul orașului Piatra Neamț și are ca scop păstrarea şi promovarea tradiţiei populare, devenind de mulţi ani un reper important pentru meşterii populari, iar invitaṭia de a participa la acest festival reprezintă o recunoaşte a valorii acestora.

Anual la festival sunt prezenți peste 70 de creatori populari reprezentativi pentru majoritatea zonelor etnografice ale ţării, dar şi din Republica Moldova. Aceștia se reunesc pentru a crea o imagine de ansamblu asupra meşteşugurilor tradiţionale: ce s-a păstrat peste timp şi ceea ce a fost supus influenţei vremurilor. Printre obiectele care sunt expuse se numără frumoase țesături realizate în stative sau la gherghef, cusături tradiționale făcute cu multă migală pe cămăși populare, obiecte din lemn crestate cu simboluri străvechi, ceramică utilitară sau decorativă, măști care ne amintesc de spectacolul obiceiurilor de iarnă, piese din piele și articole de cojocărie nelipsite din costumul de sărbătoare al țăranului, ouă încondeiate, icoane şi pictură naivă, podoabe, obiecte din os, instrumente muzicale şi jucării tradiţionale ș.a.

Prin organizarea Festivalului de Artă Populară „Lada cu zestre”, organizatorii doresc să ofere nemțenilor și vizitatorilor orașului trei zile în care să-și amintească de valoarea lucrurilor simple, de unicitatea identităţii naționale ṣi a creatorilor populari necunoscuţi datorită cărora putem vorbi, astăzi, de artă populară românească.